Beköszöntő

Üdvözöljük a Makói "Fogadj el" Alapítvány weblapján!

A „Fogadj el” Alapítvány 1998-ban kezdte meg működését. Az Alapítvány célja: a makói Pápay Endre Óvoda, Általános iskola, Szakiskola Diákotthon és Gyermekotthon oktatási, nevelési célkitűzéseinek támogatása. Az alapítvány juttatásaival az intézményben nevelkedő, tanuló és állami gondozott 3-24 éves korosztályú hátrányos helyzetű, tanulási képességükben értelmileg korlátozott gyermekek, tanulók esélyegyenlőségének javítása, 
a családi életre az önálló életvitelre való felkészítése, a tanulmányok sikeres befejezésének, szakma elsajátításának előmozdítása, továbbá a volt gondozott gyermekek ill. fiatal felnőttek utógondozásának támogatása.
 
Az Alapítványunk célja és feladata:
 
 • Az intézmény tárgyi személyi feltételeinek javítása
 • Az arra rászorulók segélyezése
 • A gyermekek harmonikus szellemi és testi fejlődését (mindennapi testedzés biztosítását, a fizikai ellenálló képesség fokozását) elősegítő programok költségeinek egészben vagy részben történő fedezése.
 • Az egyéni képességek kibontakoztatásának elősegítése érdekében, versenyek, vetélkedők, pályázatok, kiírása, rendezése, szervezése, illetőleg versenyeken, pályázatokon, vetélkedőkön való részvétel biztosítása.
 • Kulturális előadások, kiállítások szervezése, rendezése illetőleg az azokon való részvétel biztosítása.
 • Az Intézményben működő nevelőszülői hálózat munkájának segítése. 
Céljainak elérése érdekében az alapítvány a közhasznú tevékenysége során az alábbi közfeladatokat látja el, melyekről a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 10.§-ának (1) bekezdése, (3) bekezdésének a./ pontja és (4) bekezdése, 30.§-a 86.§-a, 87.§-a (1) bekezdésének e./ pontja, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv. 14.§-ának (3) bek., 15. §-a (3) bekezdésének a./ pontja, 68.§-a és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 8.§-a értelmében a helyi önkormányzatoknak kell gondoskodnia és melyek az 1997.évi CLVI. Tv. 26.§-a c./ pontjának 2./4./5./10./11./14./17./ és 18./ alpontjai szerint közhasznú tevékenységnek minősülnek:
 
 • Szociális tevékenység,
 • Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
 • Kulturális tevékenység,
 • Gyermek és ifjúságvédelem
 • Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
 • Sporttevékenység
 • Rehabilitációs foglalkoztatás
Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése.
Az Alapítvány élén 3 fős Kuratórium működik.  Tagjai társadalmi munkában végzik tevékenységüket melyből hárman a támogatott Intézmény dolgozói.
 
Az Alapítvány  Kuratóriuma:
Elnök: Martonosiné Görbe Erzsébet
Kuratóriumi tagok: Virág Zuzsanna, Sepsei Ildikó.
 
Elérhetőség:
 
Levél cím: "Fogadj el" Alapítvány"  6900 Makó, Vásárhelyi u. 1-3.
 
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 Adószám: 18463127-1-06
Bankszámlaszám: 11735074-20514309 OTP Makó
 
Share

Kiemelt támogatóink

Nemzeti Együttműködési Alap - 2012-óta működésünk támogatója.

http://www.antikvarium.hu/

Nemzeti Civil Alapprogram

Makó Város Önkormányzata

Andromeda Travel Utazási Iroda

 
 
 

 

Belépés

 • Forgot your password?
 • Forgot your username?
 • Create an account
KWEATHER_

°C

Makó

KWEATHER_
Humidity: %
Wind: N at 0

Látogatóink